Lidmaatschap

Samen heerlijk muziek maken.

Als KHPE-lid maak je deel uit van onze geweldige vereniging. Regelmatig worden er workshops, speciale repetitiedagen of leuke uitjes georganiseerd, om de onderlinge band te verstevigen. En elk jaar is er een feestelijke seizoensafsluiting met optredens, waarbij ook familieleden van harte welkom zijn. Om dit alles te organiseren wordt van elk lid – en bij jeugdleden: van hun verzorgers / ouders – verwacht dat hij of zij ook een steentje bedraagt. Dat varieert van hulp bij het opstellen van het slagwerk, het organiseren van activiteiten zoals bijvoorbeeld het sinterklaasfeest of aan het collecteren voor nieuwe muziekinstrumenten of nadere duurzame investeringen.

Aspirant leden die nog geen instrument kunnen spelen worden begeleid door de opleidingscommissie waarbij het opleidingstraject wordt besproken. Ben je al gevorderd muzikant dan bieden wij je de mogelijkheid om 4 tot 5 keer zonder verplichting kennis te maken met de vereniging en haar leden.Tijdens die periode wordt er bekeken in welk orkest je het beste kunt aanvangen. Voordat je doorstroomt of in een bepaald orkest gaat meespelen, wordt een afspraak gemaakt om voor te spelen voor de dirigent. Hiermee controleren we of je het gewenste niveau hebt voor dat orkest. Dit is ook ter bescherming van jezelf zodat je de repetities en concerten goed kunt volgen en meespelen. Mocht dit niet op het gewenste niveau zijn dan stellen wij voor eerst een tijdje les te nemen alvorens in het harmonieorkest mee te spelen. Het opleidingsorkest bied je dan de mogelijk om je muzikale samenspel te beoefenen.

Volgens onze statuten wordt je de eerstvolgende algemene ledenvergadering gestemd als lid van onze vereniging.

Muzieklessen

Als lid van Phileutonia kun je via de vereniging les krijgen op de muziekschool of bij onze eigen, gediplo­meerde, docenten. De opleidingscommissie kan dit voor je regelen.

Instrumenten

Via de vereniging kan een instrument in bruikleen gekregen worden. De borg hiervoor bedraagt €100. Nadat het instrument en toebehoren in goede staat zijn ingeleverd wordt de borg teruggestort. Je bent zelf verantwoordelijk voor een juist gebruik van het instrument. Indien er geen instrument voorradig is, wordt in eerste instantie voor de duur van zes maanden een instrument gehuurd. Het gebruik van een eigen instrument is toegestaan. Mocht je zelf overwegen een instrument aan te schaffen dan kan naast de leverancier ook Phileutonia de aanschaf voorfinancieren met terugbetaling tijdens een aflossingsperiode. Dit kan in overleg met de penningmeester geregeld worden.

Contributie

Door aanmelding als lid verplicht men zich tot betaling van de verschuldigde contributies en overige bijdragen bij vooruitbetaling door middel van automatische incasso. Bij de inschrijving wordt hiervoor een machtigingsformulier ingevuld en ondertekend.

De contributie wordt door de leden in een algemene ledenvergadering vastgesteld met terugwerkende kracht vanaf het begin van het desbetreffende kalenderjaar.

De contributie bedragen per kwartaal zijn als volgt vastgesteld:

Volwassen lid

  • Vanaf 1e kwartaal nadat de 18-jarige leeftijd is bereikt € 52,50

Jeugd lid

  • Tot en met het kwartaal waarin de 18-jarige leeftijd wordt bereikt € 30,00

Ere lid

  • Vrijgesteld van contributie

Rustend lid*

  • Contributie gelijk aan jeugd lid € 30,00

Een rustend lid heeft geen recht op het deelnemen aan repetities en uitvoering, noch recht op een instrument van de vereniging in bruikleen.

Reeds bestaande, afwijkende contributie afspraken of betalingswijzen uit het verleden met leden blijven van kracht.

Voordelen van lidmaatschap.

Het lid worden van onze vereniging kent dus een aantal voordelen om in groepsverband muziek te maken voor een breed publiek:

  • Samenspel in een goed orkest
  • Instrument in bruikleen
  • Verbetering van je muzikale talent
  • Sociale beleving
  • Vriendschapsband met andere muzikanten
  • Geweldige concerten op goede podia en leuke activiteiten met vaak een muzikale insteek.

Beëindiging lidmaatschap.

Het lidmaatschap kan uitsluitend per kwartaaleinde beëindigd worden. Dit kan schriftelijk of per e-mail (secretaris[at]phileutonia.com), uiterlijk 2 weken vóór het einde van het kwartaal bij de secretaris van de vereniging.


Aanmelden als invaller of lid van de vereniging.

Registreren

nl_NLDutch