Op de bok 19 september 2022, bestuur in 2023.

Beste Muzikanten,

  1. Allereerst hartelijk voor de muzikanten die aanwezig konden zijn bij het fakkel defilé. Het was een lastige beslissing omdat het defilé altijd doorgaat maar we in de regen onmogelijk kunnen musiceren. Gelukkig pakte het goed uit en bleef het droog. De speech van onze nieuwe burgemeester, Jeroen Dijsselbloem, was kort en krachtig. Volgend jaar houden we rekening met een volledige bezetting. Het is immers een maandagavond. We zullen volgend voorjaar een keer oefenen met marcheren tijdens een andere activiteit die we organiseren. Het is nog altijd indrukwekkend om een muziekkorps goed spelen en marcherend op te zien treden.
  2. Volgend jaar 12 februari hebben we onze algemene ledenvergadering gepland. Ikzelf en Saskia zijn aftredend volgens het 3 jaarlijkse schema, Ward gaat zeer waarschijnlijk in Groningen studeren en zal dan ook zijn bestuursfunctie tijdelijk niet kunnen vervullen. Ik ben al vanaf 1998 betrokken bij organisatorische taken van de vereniging. Orkestcommissie, opleidingen, secretaris en nu als voorzitter. Ik stel mijn positie als voorzitter beschikbaar en ben niet herkiesbaar. Niet omdat het niet leuk is om voorzitter te mogen zijn van zo’n geweldige club muzikanten, maar wel omdat ik van mening ben dat het gezond is voor onze vereniging. Het is goed als er doorstroming plaats vindt binnen de commissies en het bestuur. Saskia maakte eerder ook al deel uit van het bestuur en stelt haar positie ook beschikbaar. Je merkt hopelijk dat we doorstroming goed willen organiseren om de toekomst van Phileutonia zeker te stellen. Stel je dus kandidaat voor een bestuursfunctie of voor de functie van voorzitter. We spreken uitdrukkelijk de wens uit dat kandidaten voor het bestuur en/of de gekozen rol van voorzitter, zich tijdig melden bij Marina. We willen de vergadering starten met een lijst van kandidaten waaruit de leden kunnen kiezen en niet dat we 13 februari met een 4 koppig bestuur overblijven. Dan wordt het lastig voor de bestuurders om een gezonde balans te houden tussen Phileutonia en alle andere activiteiten. Voorzitter of bestuurder zijn van een gezonde vereniging als Phileutonia is leuk, leerzaam en staat goed op je CV.
  3. Denken jullie aan de presentie voor het a.s. repetitie weekend. Er zijn nog meer dan 10 leden die zich moet aanmelden/afmelden. Doe dat gewoon even. Als je zelf in een organisatie zit weet je hoe fijn het is als je weet wie er wel en niet zijn.
  4. 9 oktober is het de marathon in Eindhoven en kunnen een moet bedrag verdienen voor de clubkas.

    Met muzikale groet,

    Clemens Mathijssen Voorzitter