Lid worden

Samen heerlijk muziek maken voor een breed publiek.

Als lid van Phileutonia maak je deel uit van onze geweldige vereniging. Regelmatig worden er workshops, speciale repetitiedagen of leuke uitjes georganiseerd, om de onderlinge band te verstevigen. En elk jaar is er een feestelijke seizoensafsluiting met optredens, waarbij ook familieleden van harte welkom zijn. Om dit alles te organiseren wordt van elk lid – en bij jeugdleden: van hun verzorgers / ouders – verwacht dat hij of zij ook een steentje bedraagt. Dat varieert van hulp bij het opstellen van het slagwerk, het organiseren van activiteiten zoals bijvoorbeeld het sinterklaasfeest of aan het collecteren voor nieuwe muziekinstrumenten of nadere duurzame investeringen.

Aspirant leden die nog geen instrument kunnen spelen worden begeleid door de opleidingscommissie waarbij het opleidingstraject wordt besproken. Ben je al gevorderd muzikant? dan bieden wij je de mogelijkheid om 4 tot 5 keer of voor de duur van een project / concert zonder verplichting kennis te maken met onze vereniging en haar leden. Tijdens die periode wordt er bekeken in welk orkest je het beste kunt aanvangen. Voordat je doorstroomt of in een bepaald orkest gaat meespelen wordt een afspraak gemaakt om voor te spelen voor de dirigent. Hiermee controleren we of je het gewenste niveau hebt voor dat orkest. Dit is ook ter bescherming van jezelf zodat je de repetities en concerten goed kunt volgen en meespelen. Mocht dit niet op het gewenste niveau zijn dan stellen wij voor eerst een tijdje les te nemen alvorens in het harmonieorkest mee te spelen. Het opleidingsorkest biedt je dan de mogelijk om je muzikale samenspel te beoefenen.

De orkesten verzorgen voornamelijk podiumoptredens en marcheren in principe niet. Alleen op Koningsdag en tijdens de 18 septemberherdenking loopt het harmonieorkest op straat tijdens een muzikale rondwandeling of serenade. Als lid wordt wel verwacht dat je hieraan deelneemt.

Instrumenten

Via de vereniging kan een instrument in bruikleen gekregen worden. De borg hiervoor bedraagt € 100,00. Nadat het instrument en toebehoren in goede staat zijn ingeleverd wordt de borg teruggestort. Je bent zelf verantwoordelijk voor een juist gebruik van het instrument. Indien er geen instrument voorradig is, wordt in eerste instantie voor de duur van zes maanden een instrument gehuurd. Het gebruik van een eigen instrument is toegestaan. Mocht je zelf overwegen een instrument aan te schaffen dan kan naast de leverancier ook Phileutonia de aanschaf voorfinancieren met terugbetaling tijdens een aflossingsperiode. Dit kan in overleg met de penningmeester geregeld worden.

Contributie

Door aanmelding als lid verplicht men zich tot betaling van de verschuldigde contributies en overige bijdragen bij vooruitbetaling door middel van automatische incasso. Bij de inschrijving wordt hiervoor een machtigingsformulier ingevuld en ondertekend. De contributie wordt door de leden in een algemene ledenvergadering vastgesteld met terugwerkende kracht vanaf het begin van het desbetreffende kalenderjaar.

De contributie bedragen per jaar zijn als volgt vastgesteld:

Volwassen lid (vanaf 1e jaar nadat 18-jarige leeftijd is bereikt)€210,00
Jeugdlid (tot en met 1e jaar waarin de 18e jarige leeftijd wordt bereikt)€120,00
ErelidVrijgesteld
Rustend lid*€120,00

*Een rustend lid heeft geen recht op het deelnemen aan repetities en uitvoering, noch recht op een instrument van de vereniging in bruikleen.
Reeds bestaande, afwijkende contributie afspraken of betalingswijzen uit het verleden met leden blijven van kracht.

Voordelen van lidmaatschap.
Het lid worden van onze vereniging kent dus een aantal voordelen om in groepsverband muziek te maken voor een breed publiek:

Samenspel in een goed orkest
Instrument in bruikleen
Ontwikkeling van je muzikale talent
Sociale beleving
Vriendschapsband met andere muzikanten
Geweldige concerten op goede podia en leuke activiteiten met vaak een muzikale insteek.

Proefperiode

Wil je een tijdje meespelen in de overweging om wellicht lid te worden? Vul dan dit het contactformulier in. Wij nemen daarna contact met je op en bespreken je interesse. Bij bieden je de gelegenheid om geheel zonder verplichting te onderzoeken of wij de vereniging zijn waar jij deel van uit wilt maken.
Tijdens deze periode krijgen je een indruk van de sfeer en muzikale ambitie van de vereniging en controleren we meteen of je vaardigheid hierbij aansluit.

Heb je nog vragen? Bel dan even met secretaris Ward Mathijssen +31 6 373 82 980 

Beëindiging lidmaatschap.
Wij doen er alles aan om iedereen een super fijne tijd te bezogen als lid van onze muziekvereniging. Bespreek met een bestuurslid je ontevredenheid over de gang van zaken zodat we hierop actie kunnen ondernemen. Wil je om wat voor reden dan ook je lidmaatschap beeindigen? Neem contact op met de secretaris en beëindig schriftelijk je lidmaatschap per e-mail (secretaris[at]phileutonia.com). Na het beeindigen van je lidmaatschap vragen we je om de materialen in bruikleen zoals instrument, koffer, demper, t-shirt of windjack in te leveren.


Klik hier om naar de Sponsorkliks te gaan voor een bestelling

Daalakkersweg 10-08, Eindhoven (repetities)
Schubertlaan 3, Waalre (correspondentie)