Activiteiten en repeteren vanaf 15 juni 2020

Het is inmiddels drie maanden geleden dat we de repetities moesten staken en alle activiteiten moesten annuleren vanwege het corona virus. Het werd een bijzondere periode. Het bestuur heeft de afgelopen periode samen met de commissies en beide dirigenten regelmatig gesproken om verschillende scenario’s te bespreken die mogelijk zijn op het moment we weer mochten beginnen.

We hebben alle concerten en activiteiten tot 1 nov. 2020 geannuleerd. We wachten op de besluiten van de organisatie van de Marathon en 18 september defilé over het doorgaan van deze 2 activiteiten.

Het bestuur heeft een plan bedacht om te kunnen starten met de beperking van 30 muzikanten in één ruimte met een afstand van 2 meter tot elkaar. We zijn in de gelukkige omstandigheid dat we door de grootte van het harmonieorkest twee bijna volledig bezette orkesten kunnen formeren en daardoor toch leukere muziek kunnen repeteren.

We verwachten dat we nog enige tijd een beperking hebben in de grootte van elk orkest en of de repetitie locatie waar we kunnen repeteren. We zoeken ondertussen naar andere locaties om met het volledige orkest op een onderlinge afstand van 2 meter te kunnen repeteren zodra dit mag. We verwachten dat de 2 meter richtlijn nog enige tijd gehandhaaft blijft.

Iedereen weet nu dat repeteren zonder doel niet veel zin heeft waardoor ook thuis studie een uitdaging is. Daarom hebben we het concert van 28 november voorlopig gepland om met alle drie de orkesten op te treden. Met alle beperkingen lijkt dat toch haalbaar en kunnen we een leuk concert organiseren. Het is uniek in het bestaan van Phileutonia dat we concerteren met twee eigen harmonieorkesten.

Bezetting en aanwezigheid.

De bezetting is voorlopig op enkele punten wat anders waarbij de partij verdeling ook tijdelijk anders kan zijn.  Robbert heeft samen met de OC muziek geselecteerd waarbij iedereen zoveel mogelijk te spelen heeft. De nieuwe partijverdeling is tijdelijk om tijdens de periode dat we met 30 muzikanten spelen, twee orkesten te formeren. Voor iedereen geld dat we verwachten dat je je flexibel opstelt om gaten in de bezetting mee op te vullen of overbezetting op te lossen. Nogmaals, het doel is dat iedereen lekker kan spelen.

Wat betekent dat in de praktijk: – Het kan dus zijn dat je ipv b.v. 2de stem dus even 1ste of 3de of 4de speelt. Of dat je normaal 1ste speelt en nu vanwege de kleinere bezetting even 2de of 3de. – Je bent standaard ingedeeld in orkest A of B maar bij grote afwezigheid binnen één van beide orkesten kan het zijn dat we je vragen om ook in het andere orkest even “in te vallen” als je dat wilt. We moeten de komende weken even onderzoeken of dit alles zich regelt of wanneer we bij moeten sturen. Het is daarom het super belangrijk is dat je aangeeft welke repetities je wel of niet kunt repeteren zodat we dat goed kunnen regelen. Doe dit uiterlijk voor zondagavond 18:00uur zodat we ‘s-avond kunnen kijken hoe we de maandag erop inrichten. Vul de presentie voor zover mogelijk in.

https://www.phileutonia.com/leden/presentiemap/

Repetitietijden: De repetitietijden zijn als volgt.

Opleidingsorkest: 18:45 – 19:30 Orkest A: 20:00 – 21:00 Orkest B: 21:30 – 22:30
De wisseltijd van 30 minuten is nodig om ervoor te zorgen dat orkestleden van de twee orkesten elkaar niet tegenkomen en om de ruimtes te reinigen en te ventileren. Er is geen overlap tussen de orkesten.

Als dit plan niet blijkt te werken dan passen we het aan.

Plaats een reactie