Definitief nieuwe locatie vereniging.

Afscheid nemen is niet eenvoudig. Zeker als je al meer dan 125 jaar bij elkaar bent. Toch kiezen wij ervoor om Gasterij de Harmonie aan de hoogstraat te verlaten om te gaan repeteren in een andere, grotere repetitielocatie.

We gaan definitief per 31 augustus 2020 verhuizen naar het pand van Stichting Carte Blanche op sectie-c. Alle verenigingsonderdelen gaan vanaf dat moment op die locatie repeteren.

Zoals al eerder gecommuniceerd zien we dat deze ruimte op diverse punten voordelen heeft ten opzichte van Gasterij de Harmonie. We hebben alle voor- en nadelen tegen elkaar afgewogen en zijn van mening dat we deze beslissing moesten nemen. De verhuizing heeft vanzelfsprekend wat gevolgen voor leden, onze organisatie en de zelfwerkzaamheid, maar we vertrouwen erop dat iedereen de voordelen hiervan ziet.

De nieuwe locatie biedt meer toekomst perspectief voor onze vereniging. Het harmonieorkest groeit nog steeds qua bezetting. Ook voor de periode waarin we genoodzaakt zijn om het corona protocol te volgen kunnen we met het hele orkest op deze locatie repeteren. Het volume en de akoestiek van de zaal is groter en beter dan in de Gasterij. Dat komt ten goede aan ons samenspel en intonatie. Dat alleen al is een belangrijk voordeel. Nee, het is niet helemaal perfect. Zelf iets bouwen of exploiteren biedt ons de gelegenheid om het helemaal in te richten zoals we dat willen, maar is financieel niet haalbaar. Een betere repetitie ruimte had al enige tijd onze aandacht. Door de corona maatregelen zijn we een uitgebreide zoekactie gestart. We schakelde hulp in van de gemeente en bedrijfsmakelaars om een geschikte ruimte te vinden. We hebben hierbij onze wensen nogmaals kunnen delen met beleidsmakers en Eindhovenaren met hart voor maatschappelijk vastgoed. We weten al lang dat er een groot tekort is aan beschikbare en bruikbare ruimtes in Eindhoven voor een grote muziekvereniging. De ruimte is te klein, te laag of veel te groot zoals muziekgebouw of parktheater en daardoor niet betaalbaar. Uiteindelijk hebben we de hal op sectie-c gevonden. Een terrein dat meer en meer geëxploiteerd wordt richting Cultuur. De Dutch Design Week en tal van ondernemers zijn gehuisvest op dit terrein. We zijn blij dat we hier kunnen repeteren.  We huren de hal van stichting Carte Blanche. Zij zijn een professionele theatergroep. Zie: https://carteblanche.nu. Ook het Philips Symphony Orkest (PSO) repeteert hier. We hebben met beide partijen overeenkomsten om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de locatie, slagwerk en opslag. Het is goed om beide partijen te ondersteunen, zoals zij dat ook doen bij Phileutonia.

Elke wijziging van locatie heeft natuurlijk gevolgen voor onze vereniging en onze muzikanten. Voor sommige leden is het bijvoorbeeld wat verder rijden, voor anderen is het iets dichterbij. We gaan ervan uit dat we elkaar helpen als iemand een probleem heeft met het vervoer. We moeten onze eigen drank inkopen en verkopen. De baromzet is nu voor Phileutonia. Deze omzet hebben we ook nodig om de hogere huur te kunnen financieren. Dus beste muzikanten, neem een drankje in de pauze en na afloop. De tarieven zijn zeer schappelijk, de koffie is beter en we breiden het assortiment uit. We gaan het slagwerk materiaal in kisten met grote wielen opslaan zodat we deze makkelijk kunnen vervoeren. Dit was al gepland maar zal nu versneld uitgevoerd worden. We moeten wat meer meters afleggen van opslag naar de zaal maar als we allemaal om toerbeurt even helpen is dat een kleine moeite en gaat het wellicht sneller als voorheen. Het bestuur gaat deze praktische zaken zoals, bar, bardienst, vervoer slagwerk de komende week verder bespreken en regelen. Geef ons even de tijd om een paar weken te wennen aan de nieuwe locatie zodat we alles zo effectief mogelijk inregelen.

We hebben wel nog even wat praktische punten vanwege het vertrek uit Gasterij de Harmonie. De consumptiebonnen van de Gasterij kunnen binnen 2 weken bij Nanda ingeleverd worden. We verhuizen ons materiaal op 5 september in de ochtend naar sectie-c. Daar kunnen we wat hulp bij gebruiken.

Tot slot hopen we dat iedereen met plezier in deze locatie zal musiceren en dat we ons daar thuis gaan voelen. Wacht niet om je op- of aanmerkingen te delen met het bestuur als je ergens mee zit.

Plaats een reactie