Muziek workshop 1 + 74; Maandag 19 april 2021: 19.45u

Hoi allemaal,

De orkestcommissie, en dat is incl. Robbert, heeft een leuk evenement bedacht en wil jullie graag uitnodigen om daaraan deel te nemen. We willen ook jullie input weten. Daarom is het van belang dat zoveel mogelijk muzikanten meedoen. Komt allen te#SAMEN.

19:45 uur binnenkomst met koffie en thee (zelf meebrengen)

Klik deze link en ga direct naar de juiste afspraak: https://www.teams.com

20:00 uur Aanvang workshop o.l.v. Robbert Vos mmv Jesper Mathijssen

1) Programma na de zomer + toelichting

2) Kies je muziekske incl. fragmenten die we samen luisteren.

3) Mini-Enquete

Menti is een online enquête platform dat door een host wordt bedient. Dit kan op het device waarmee je nu ingelogd bent maar wellicht is het makkelijk als je even je smartphone of tablet erbij pakt. De toegangscode krijg je van Jesper tijdens het evenement.

www.menti.com

4) Vragenuurtje. Stel je vraag aan de dirigent + OC. b.v. Wat kan ik doen om weer een beetje in vorm te komen?

Nazit met bier en bitterbalen (b.v. thuisbezorgd.nl, wel graag via sponsorklicks)

—EN—

Hi all,

The orchestra committee, and that includes Robbert, has come up with a fun event and would like to invite you to participate. We also want to know your input. Therefore it is important that as many musicians as possible participate. Come all to#SAMEN.

19:45 Entry with coffee and tea (bring your own)

Click this link and go directly to the right appointment: https://www.teams.com

20:00 start of the workshop with Robbert Vos and Jesper Mathijssen.

1) Programme after the summer + explanation

2) Choose your music, including fragments that we listen to together.

3) Mini-Question

Menti is an online survey platform operated by a host. You can do this on the device you’re currently using, but it might be easier if you use your smartphone or tablet. Jesper will give you the access code during the event.

www.menti.com

4) Question time. Ask your question to the conductor + OC. E.g. What can I do to get back in shape?

Afterparty with beer and bitterballs (e.g. thuisbezorgd.nl, please use sponsor clicks)

Plaats een reactie