Op de Bok CW 42 + bestuursvergadering 13 Oktober

Beste muzikanten.

De repetitie van morgen 19 oktober komt definitief te vervallen. We kunnen in de herfstvakantie niet repeteren. De overheid heeft nieuwe maatregelen afgekondigd. Dit betekent voor ons dat we nog steeds mogen repeteren met maximaal 30 muzikanten excl. personeel. We adviseren iedereen om bij binnenkomst en bij verlaten van de ruimte even een mondkapje te dragen. Drinken doen we zittend aan een tafel en we houden 1.5m afstand aan.

Iedereen heeft de informatie over gehoorbescherming kunnen lezen. Willen de leden die gehoorbescherming aan willen aan laten meten dit via de presentie module (concerten / activiteiten) laten weten. Er staat hiervoor een presentie item in de activiteiten lijst. Meld je voor zondag 1 nov. aan als je dit wilt. We informeren iedereen over de datum die we met Verhoeven Hoorcomfort kiezen.

De agenda items blijven voorlopig allemaal in de planning. We blijven werken aan evenementen of activiteiten waarvan we hopen dat de timing zodanig is dat we, rekening houdend met de coronamaatregelen, iets kunnen organiseren.  We moeten nog steeds erg flexibel zijn vanwege de oplopende en afgelopende mate van besmetting met daarbij de afgekondigde maatregelen van de overheid. We hopen in ieder geval dat iedereen plezier beleeft aan de repetities. Juist nu merk je dat repeteren thuis een leuke afleiding is tijdens de coronaperiode en bijdraagt aan de beheersing van je instrument.

Verder zijn we blij met enkele muzikanten die graag met ons meespelen. Dat zijn Sanne Lazaroms (klarinet),  Alexis Boyle (hoorn, UK),  Marco Zondag (trombone), Ben van Lier (trombone), Antonio Almeida (trompet, Portugal). Maak even kennis met deze muzikanten zodat ze zich snel thuis voelen bij onze vereniging.

We hebben twee grote kisten gemaakt om het slagwerk op locatie makkelijker en sneller te kunnen vervoeren van de opslag naar de zaal. Dank je wel Martin, Dominique, Robin, Rob. We werken nog aan de opslag en gaan oude instrumenten die we niet meer gebruiken verkopen.

Stem nog even bij de Rabo clubsupport actie. En……. nu we veel thuis bestellen denk je zeker aan Phileutonia en selecteer je de winkel via sponsorkliks? Zoals b.v. thuisbezorgd, wehkamp, coolblue en bol.com.

—EN—

Dear musicians.

The rehearsal of tomorrow October 19th will be cancelled. We can’t rehearse in the autumn vacations. The government has announced new measures. This means for us that we can still rehearse with a maximum of 30 musicians excl. staff. We advise everyone to wear a mouth cap when entering and leaving the room. We drink while sitting at a table and we keep a distance of 1.5m.

Everyone has been able to read the information about hearing protection. Members who want to wear hearing protection should let us know by means of the presence module (concerts / activities). There is an attendance item in the activities list. Sign up before Sunday, Nov. 1 if you want this. We will inform everyone about the date we choose with Verhoeven Hoorcomfort.

The agenda items will stay in the planning for the time being. We will continue to work on events or activities of which we hope that the timing will be such that we can organize something, taking into account the corona measures.  We still need to be very flexible because of the increasing and decreasing degree of contamination, together with the measures announced by the government. In any case, we hope that everyone enjoys the rehearsals. Especially now you notice that rehearsing at home is a nice distraction during the coronation period and contributes to the control of your instrument.

Furthermore, we are happy with some musicians who like to play with us. These are Sanne Lazaroms (clarinet), Alexis Boyle (horn, UK), Marco Zondag (trombone), Ben van Lier (trombone), Antonio Almeida (trumpet, Portugal). Get to know these musicians so that they quickly feel at home with our association.

We made two large boxes to transport the percussion from storage to the hall easier and faster on location. Thank you Martin, Dominique, Robin, Rob. We are still working on the storage and are going to sell old instruments that we don’t use anymore.

Vote for the Rabo club support action. And……. now that we order a lot at home, you’re definitely thinking of Phileutonia and you select the store via sponsor clicks? As. thuisbezorgd, wehkamp, coolblue en bol.com.

 

Plaats een reactie