Op de bok week 45, nieuws/ news.

Beste leden,

Wij gaan de komende 2 maandagen niet repeteren. Het concert van 28 november moeten we helaas annuleren.

De overheid heeft vanavond nieuwe maatregelen afgekondigd en wil graag het aantal contactmomenten nog verder reduceren om sneller naar een lager aantal besmettingen af te dalen. We gaan daarom de komende 2 maandagen niet repeteren. We informeren iedereen op dinsdag 17 november of we op maandag 23 november weer kunnen repeteren. Naar verwacht gaan we dan weer terug naar de huidige situatie van max. 30 personen in één ruimte.

We moeten het concert van 28 november annuleren. We krijgen geen toestemming om het evenement in de sporthal te organiseren. Met de extra maatregelen van deze avond is het sowieso een no go. Het eerstvolgende evenement staat daarom nu gepland op zondagmiddag 10 januari 2021 onder voorbehoud van het feit dat we dit evenement mogen organiseren. Wellicht dat we een streaming concert organiseren indien we in staat zijn om de komende periode met voldoende muzikanten te blijven repeteren. Er bestaat een kans dat we in de periode van 18 en 31 december een recording of live programma mogen streamen in Eindhoven. Laten we er allemaal voor zorgen dat we blijven repeteren en muzikaal fit blijven om dit concert te kunnen verzorgen.

Er hebben zich een aantal leden aangemeld voor de hoorbescherming en het aanmeten daarvan. Je kunt je deze week nog opgeven want dan gaan we het aanmeten organiseren. Dit aanmeten zal pas plaatsvinden in de periode dat we weer normaal (max. 30) mogen repeteren.

Heb je goede ideeën, vragen of andere opmerkingen. Neem even contact op.

Blijf gezond.

Jullie bestuur.

—EN—

Dear members,

We will not rehearse for the next 2 Mondays. Unfortunately we have to cancel the concert of November 28th.

The government has announced new measures tonight and would like to reduce the number of contact moments even further in order to reduce the number of infections faster. Therefore, we will not rehearse for the next 2 Mondays. We will inform everyone on Tuesday November 17th if we can rehearse again on Monday November 23rd. It is expected that we will then go back to the current situation of max. 30 people in one room.

We have to cancel the concert of November 28th. We do not get permission to organize the event in the sports hall. With the extra measures of this evening it is a no go anyway. The next event is therefore now scheduled for Sunday afternoon, January 10, 2021, subject to the fact that we are allowed to organize this event. Maybe we will organize a streaming concert if we are able to continue rehearsing with enough musicians in the coming period. There is a chance that we will be able to stream a recording or live program in Eindhoven in the period of December 18 and 31. Let’s all make sure we keep rehearsing and stay musically fit to give this concert.

A number of members have signed up for the hearing protection. You can still sign up this week because then we will organize the fitting for those who have signed up. This will only be possible in the period that we can rehearse normally (max. 30).

Do you have good ideas, questions or other remarks. Please contact us.

Stay healthy.

Your board.

Plaats een reactie