Pak je instrument maar weer uit de koffer! Maandag gaan we beginnen.

Best muzikanten,

Ik heb zojuist de repetitie status van maandag a.s. op DEFINITIEF gezet. We gaan weer repeteren. De vlag kan uit. Eindelijk!

We hopen dat iedereen goed gezond is en dat je deze periode metaal en fysiek goed bent doorgekomen. We hopen ook dat je weer zin hebt om te gaan beginnen. Het is al veel te lang geleden dat we samen mochten repeteren.

Het harmonieorkest start maandag, het opleidingsorkest volgt een week later.

Wij starten maandag 31 mei nog met orkest A en B. Zodra het mag willen we een volgende stap zetten naar volledige bezetting. We uploaden nog een paar andere muziekstukken voor deze periode en hergebruiken de muziek van voor kerst periode. We kunnen hiermee ons embouchure mooi gaan opbouwen. Als we met het volledige orkest gaan repeteren spelen we ook de muziek die we samen gekozen hebben. De uitslag van de muziekkeuze poll is:

We hopen dat iedereen zich veilig voelt in onze grote ruimte die geventileerd wordt. In januari 2021 is er een nieuw ventilatie systeem geplaatst in de hal. Dit zorgt ervoor dat we veilig samen kunnen repeteren mits we ook de andere veiligheidsmaatregelen in acht nemen. We zijn verplicht jullie daar nog een keer op te wijzen.

Was vaak je handen, Hoest en nies in je elleboog, Houd 1,5 meter afstand, Als je rondloopt draag je binnen een mondkapje totdat je op je plaats zit. Heb je klachten? Blijf thuis, meld je af voor de repetitie en laat je direct testen. 

We hebben laten zien dat we dit goed beheersen, zowel in kleine bezetting als met alle muzikanten samen. We hopen dat jouw gevoel hierover zo goed is dat je met plezier naar de repetitie komt. Mocht je nog niet willen of kunnen repeteren meld je dan af. Meld je nu alvast aan- of af voor de komende periode. https://www.phileutonia.com/leden/presentiemap/

https://www.phileutonia.com/leden/bladmuziek/

Orkest A – Gullivers Travels (B. Appermont) – Festival Prelude – Repertoire van voor kerstperiode

Orkest B – Slavia -Montana Fanfare – Repertoire van voor kerstperiode

Armenian Dances part 1 voor thuisstudie.

Deze nieuwe muziek wordt momenteel geüpload.

Houdoe en tot maandag!

—EN–

Dear musicians,

I have just set the rehearsal status for next Monday to DEFINITIVE. We are going to rehearse again. The flag can go out. Finally!

The most important thing first. We hope that everyone is in good health and that you have survived this period metal and physically well. We also hope that you feel like starting again. It has been far too long since we were able to rehearse together.

The concertband starts Monday, The youth/education orchestrate follows the week after.

We start Monday 31 May with orchestra A and B. As soon as we are allowed to, we want to take the next step towards full strength. We will upload a few more pieces for this period and reuse the music from before Christmas. We can build up our embouchure nicely with this. When we rehearse with the full orchestra, we will also play the music we have chosen together. The result of the music choice poll is:

We hope that everyone feels safe in our large space that is ventilated. In January 2021 a new ventilation system was installed in the hall. This ensures that we can rehearse together safely provided we also observe the other safety measures. We are obliged to remind you of this.

Wash your hands often, Cough and sneeze into your elbow, Keep 1.5 metres distance, When walking around, wear a mouth mask inside until you are in your seat. Have you got any complaints? Stay home, cancel the rehearsal and get tested immediately.

We have shown that we can do this well, both in small groups and with all the musicians together. We hope you feel so good about this that you will enjoy coming to the rehearsal. If you don’t want to or can’t come to a rehearsal, please cancel. Sign up or sign out now for the coming period. https://www.phileutonia.com/leden/presentiemap/

https://www.phileutonia.com/leden/bladmuziek/

Orchestra A – Gullivers Travels – Festival Prelude – Repertoire from before Christmas

Orchestra B – Slavia – Montana Fanfare – Repertoire from before Christmas

Armenian Dances part 1 for home study.

This new music is currently being uploaded.

Have a great weekend and see you on Monday!

Plaats een reactie

Klik hier om naar de Sponsorkliks te gaan voor een bestelling

Daalakkersweg 10-08, Eindhoven (repetities)
Schubertlaan 3, Waalre (correspondentie)