Phileutonia Corona Protocol. Sectie-C

Hoi allemaal.

We hebben het protocol van de KNMO https://www.knmo.nl/wp-content/uploads/2020/09/Protocol-29-september-2020.pdf vertaald naar onze situatie.

Algemene richtlijnen:

 • Er is een verplichte registratie van de aanwezigheid van leden in de presentielijst. We moeten weten welke muzikanten naar de repetitie komen. Vul je presentie aan op: https://www.phileutonia.com/leden/presentiemap.
 • Tijdens het repeteren dienen de standaard omgangsrichtlijnen vanuit de overheid en het RIVM opgevolgd te worden:
  • houd 1,5 meter afstand;
  • schud geen handen;
  • was de handen regelmatig met zeep of alcohol; o hoest en nies in de elleboog;
  • gebruik papieren zakdoekjes.
 • Blijf thuis als:
  • je zelf een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging; of
  • iemand in jouw huis koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.
 • Dit protocol wordt per mail toegestuurd in de week voorafgaand aan de 1ste repetitie en bij aanvang van de repetitie wordt het protocol nogmaals uitgelegd aan de leden. Dit wordt herhaald om ervoor te zorgen dat iedereen daar kennis van neemt.
 • We sturen op de dag van de repetitie nog voor een beperkt aantal weken een herinnering aan de leden met de essentiële informatie om te kunnen mogen repeteren op de maandagavond.
 • De protocol contactpersonen zijn:
  • Clemens Mathijssen: 0614218334
  • Marina Wiskerke : 0623659381
  • Nanda van Berchum: 0630365654
 • We repeteren met maximaal 75 personen  30 personen in de grote zaal binnen. De dirigent geldt als personeel en is niet een van de 75.30
 • Bij de orkestopstelling wordt een vrije ruimte van 1,5 radioaal meter rond het midden van iedere stoel aangehouden. Bij dwarsfluiten is dat 2 meter radiaal.
 • Gebruik alleen de toiletten in indien noodzakelijk. Toiletgebruik is gemaximeerd op 1 persoon in de toilet ruimte.
 • Ga thuis naar het toilet en was je handen voordat je naar de repetitie komt.
 • De bladmuziek dient per lid gedownload, zelf afgedrukt en meegenomen te worden. Infobrief hervatting repetities K.H.P.E.
Richtlijnen specifiek aan Sectie-C:
 • Koninklijke Harmonie Phileutonia verzorgt desinfecterende gel voor je handen met instructie bij binnenkomst van het gebouw. (deur 1)
 • Het slagwerk wordt voor de repetitie door de slagwerkers (max. 3) in de ruimte opgesteld. De materialen worden door 2..3 personen uit de opslagruimte naar de zaal gereden. De 2 andere slagwerkers zetten de slagwerkmaterialen in de gewenste opstelling.
 • Zij houden hierbij 1.5m afstand aan.
 • Slagwerkers proberen de partijen te verdelen om wisseling van instrument te beperken en gebruiken hun eigen stokken.
 • Twee max. drie leden van Phileutonia zetten max (71) stoelen voor de orkestleden in de gewenste orkest opstelling.
Repetitierichtlijnen:
 • Muzikanten komen door deur 1 het pand binnen. Muzikanten wachten buiten voor de hal of in de eerste ruimte.
 • Muzikanten komen maximaal 15 minuten voor aanvang van de repetitie.
 • De opstelling wordt bepaald op basis van instrument.
 • De muzikanten betreden de grote zaal. We zorgen met elkaar dat dit ordelijk verloopt. Iedereen weet zijn positie.
 • Muzikanten nemen zelf hun instrument in de koffer, lessenaar en bladmuziek mee en zorgen ervoor dat deze gereinigd zijn. Doe dit thuis.
 • Muzikanten pakken uit op hun stoel en zetten de koffer langs de stoel.
 • Muzikanten reinigen zelf de stoel en plek waar zij zitten voor en na de repetitie. Ook andere hulpmiddelen die reeds in de repetitieruimte aanwezig zijn en daar ook achterblijven na de repetitie worden voorafgaand aan en na afloop van iedere activiteit gereinigd door degene die gebruik heeft gemaakt van dit materiaal (dus ieder lid reinigt voor en na de repetitie zijn eigen ‘plek’).
 • De ruimte is groot genoeg om te kunnen bewegen met inachtneming van de 1.5m afstand. Er is vrije loopruimte om vrij te kunnen bewegen.
 • Er wordt voor goede ventilatie gezorgd tijdens het repeteren:
  • Dit realiseren wij door alle deuren in het pand open te zetten. Er ontstaat hierbij een natuurlijke ventilatie.
  • Indien nodig overwegen wij een industriële ventilator die de ruimte ventileert voor, tussen en na de repetitie.
 • Voor de opvang van condens vocht uit blaasinstrumenten gebruikt iedere bespeler van een blaasinstrument bij zijn lessenaar een vocht opnemende doek. We gebruiken hiervoor wegwerpdoeken die elk muzikant na afloop in de plastic zak deponeert. Instrumenten worden ontdaan van condens vocht boven deze handdoekjes (lekken/ uitblazen etc.). De oppervlakte waar condens vocht terecht komt wordt door de bespeler zelf schoongemaakt.
 • Voor het reinigen van het instrument na het repeteren dient iedere muzikant zijn/haar eigen doek te gebruiken en deze weer mee naar huis te nemen en te reinigen.
 • `Uitblazen’ geschiedt met zo min mogelijk adem- of luchtdruk zodat geen ‘sproei- effect’ ontstaat. In principe doet zoveel mogelijk de zwaartekracht het werk met kleine ‘schudbewegingen’.
 • Ruil en/of deel geen instrumenten, accessoires en ander materiaal (ook geen bladmuziek).
 • Buiten de repetitieruimte houdt iedereen 1,5 meter afstand van elkaar. Dus ook bij het binnenkomen en weggaan.
 • We schenken consumpties aan de bar in de pauze. Leden gaan in groepjes naar de bar. Nemen hun drinken en gaan binnen of buiten zitten op 1.5 m van anderen tenzij zij uit hetzelfde huishouden komen.
 • Na afloop schenken we consumptie for diegene die dat willen waarbij iedereen gaat zitten en 1.5 meter afstand houd.
 • Afval gaat mee naar huis.
 • Het verlaten van de ruimte gaat ordelijk van voor naar achter. Twee tot drie leden maken de stoelen schoon en zetten deze op de stapel. Leden verlaten het pand via deur 1.
 • Zorg dat leden (en evt. ouders) goed op de hoogte zijn van de regels.

Plaats een reactie