Phileutonia Corona Protocol!

Hoi allemaal.

We hebben het protocol van de KNMO https://www.knmo.nl/wp-content/uploads/2020/06/Protocoldef-opgemaakt.pdf vertaald naar onze situatie.

Algemene richtlijnen:

 • Er is een verplichte registratie van de aanwezigheid van leden in de presentielijst. We moeten weten welke muzikanten naar de repetitie komen. Vul je presentie aan op: https://www.phileutonia.com/leden/presentiemap.
 • Tijdens het repeteren dienen de standaard omgangsrichtlijnen vanuit de overheid en het RIVM opgevolgd te worden:
  • houd 1,5 meter afstand;
  • schud geen handen;
  • was de handen regelmatig met zeep of alcohol; o hoest en nies in de elleboog;
  • gebruik papieren zakdoekjes.
 • Blijf thuis als:
  • je zelf een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging; of
  • iemand in jouw huis koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.
 • Dit protocol wordt per mail toegestuurd in de week voorafgaand aan de 1ste repetitie en bij aanvang van de repetitie wordt het protocol nogmaals uitgelegd aan de leden. Dit wordt herhaald om ervoor te zorgen dat iedereen daar kennis van neemt.
 • We sturen op de dag van de repetitie nog voor een beperkt aantal weken een herinnering aan de leden met de essentiële informatie om te kunnen mogen repeteren op de maandagavond.
 • De protocol contactpersonen zijn:
  • Clemens Mathijssen: 0614218334
  • Marina Wiskerke : 0623659381
  • Nanda van Berchum: 0630365654
 • We repeteren met maximaal 30 personen in de grote zaal binnen. De dirigent geldt als personeel en is niet een van de 30.
 • Bij de orkestopstelling wordt een vrije ruimte van 2 meter rond het midden van iedere stoel aangehouden.
 • Gebruik alleen de toiletten in Gasterij de Harmonie indien noodzakelijk. Ga thuis naar het toilet en was je handen voordat je naar de repetitie komt.
 • De bladmuziek dient per lid gedownload, zelf afgedrukt en meegenomen te worden. Infobrief hervatting repetities K.H.P.E.
Richtlijnen specifiek aan Gasterij de Harmonie:
 • Koninklijke Harmonie Phileutonia verzorgt desinfecterende gel voor je handen met instructie bij binnenkomst van het gebouw. (deur 1 / 2&7 )
 • Het slagwerk wordt voor de repetitie door de slagwerkers (max. 3) in de ruimte opgesteld. De materialen worden door 1 persoon uit de opslagruimte naar de zaal gereden. De 2 andere slagwerkers zetten de slagwerkmaterialen in de gewenste opstelling. Hierbij dragen zij handschoenen. Zij houden hierbij 1.5m afstand aan.
 • Slagwerkers proberen de partijen te verdelen om wisseling van instrument te beperken en gebruiken hun eigen stokken.
 • Twee leden van Phileutonia zetten de (35) stoelen voor de orkestleden in de gewenste opstelling.
Repetitierichtlijnen:
 • Muzikanten komen door deur 1 en 2 (fietsers) het pand binnen. Muzikanten wachten in één van beide wachtruimtes. We controleren samen dat er niet te veel muzikanten in één wachtruimte verblijven.
 • Muzikanten komen maximaal 15 minuten voor aanvang van de repetitie.
 • De looproutes zijn bepaald door gebruik te maken van beide wachtruimtes met voldoendedeuren naar de grote zaal om elkaar niet in de weg te lopen.
 • De opstelling wordt bepaald op basis van instrument.
 • De muzikanten betreden de grote zaal op volgorde van rij 1.x t/m 4 en van x.7 naar x.1 vanuit deur 4, 6, 9, 10, 11, 12. De zaal wordt dus gevuld van rechtsachter naar linksvoor. We zorgen met elkaar dat dit ordelijk verloopt. Iedereen weet zijn positie.
 • Muzikanten nemen zelf hun instrument in de koffer, lessenaar en bladmuziek mee en zorgen ervoor dat deze gereinigd zijn. Doe dit thuis.
 • Muzikanten pakken uit op hun stoel en zetten de koffer langs de stoel.
 • Muzikanten reinigen zelf de stoel en plek waar zij zitten voor en na de repetitie. Ook en andere hulpmiddelen die reeds in de repetitieruimte aanwezig zijn en daar ook achterblijven na de repetitie worden voorafgaand aan en na afloop van iedere activiteit gereinigd door degene die gebruik heeft gemaakt van dit materiaal (dus ieder lid reinigt voor en na de repetitie zijn eigen ‘plek’).
 • De ruimte is groot genoeg om te kunnen bewegen met inachtneming van de 1.5m afstand. Er zijn voldoende deuren en er is vrije loopruimte om vrij te kunnen bewegen.
 • Er wordt voor goede ventilatie gezorgd tijdens het repeteren:
  • Dit realiseren wij door alle deuren in het pand open te zetten. Er ontstaat hierbij een natuurlijke ventilatie.
  • Indien nodig overwegen wij een industriële ventilator die de ruimte ventileert voor, tussen en na de repetitie.
 • Voor de opvang van condens vocht uit blaasinstrumenten gebruikt iedere bespeler van een blaasinstrument bij zijn lessenaar een vocht opnemende doek. We gebruiken hiervoor wegwerpdoeken die elk muzikant na afloop in de plastic zak deponeert. Instrumenten worden ontdaan van condens vocht boven deze handdoekjes (lekken/ uitblazen etc.). De oppervlakte waar condens vocht terecht komt wordt door de bespeler zelf schoongemaakt.
 • Voor het reinigen van het instrument na het repeteren dient iedere muzikant zijn/haar eigen doek te gebruiken en deze weer mee naar huis te nemen en te reinigen.
 • `Uitblazen’ geschiedt met zo min mogelijk adem- of luchtdruk zodat geen ‘sproei- effect’ ontstaat. In principe doet zoveel mogelijk de zwaartekracht het werk met kleine ‘schudbewegingen’.
 • Ruil en/of deel geen instrumenten, accessoires en ander materiaal (ook geen bladmuziek).
 • Buiten de repetitieruimte houdt iedereen 1,5 meter afstand van elkaar. Dus ook bij hetbinnenkomen en weggaan.
 • We schenken voorlopig nog geen consumpties. Leden mogen zelf wel drinken meenemen. Afval gaat weer mee naar huis.
 • Het verlaten van de ruimte gaat ordelijk van linksvoor naar rechtsachter. Leden verlaten direct het pand via deur 2/7 & 1.
 • Zorg dat leden (en evt. ouders) goed op de hoogte zijn van de regels.

Plaats een reactie