#SAMEN naar 2021.

Beste Leden van Phileutonia.

2020 is bijna ten einde. Het was een jaar waarin muziek en emotie nooit eerder voor zoveel stemmingswisselingen heeft gezorgd. Wel repeteren, overleggen en voorbereiden maar uiteindelijk geen concerten. Wel jubilarissen, Jan van Lieshout (70), Jan de Dooij (60), Jacqueline Mathijssen (40), Bart Tonneijk (40), Birgit en Rob van Oene (25+) maar geen huldiging. Wel zomervakantie maar toch repeteren. Wel protocollen en later mondkapjes. Het gevoel t.o.v. het rationele. Een jaar waarin wat mag, niet altijd hoeft. #SAMEN kreeg een dubbele betekenis!

Ik ben trots op onze vereniging en bedank alle leden die zich op enige wijze ingezet hebben in 2020. Een vereniging waarin we elkaar helpen en respect hebben voor ieders beslissing.  Een jaar waarin we een nieuwe goede repetitieruimte vonden. Iedere muzikant was wat meer op zichzelf aangewezen en kon zich niet verschuilen achter zijn buurman of buurvrouw. Ik blijf positief en hopen op een betere toekomst in 2021. Laten we lekker blijven studeren op nieuwe muziek. Concerten blijven plannen en volgend jaar de jubilarissen huldigen waarbij we Marjolein Dortmans (25) en ikzelf (25) aan de groep jubilarissen toevoegen. Laten we vast nadenken over 2022, als onze vereniging 140 jaar bestaat. Laten we op gepaste wijze afstand houden zo lang als nodig maar muzikaal dicht bij elkaar blijven. Houd vol en blijf erbij. #SAMEN2021.

Ik wens iedereen een fijne jaarwisseling en een gezond 2021.

Clemens Mathijssen Voorzitter.

Dear Members of Phileutonia.

2020 is coming to an end. It was a year in which music and emotion has never before caused so many mood swings. We did rehearse, discuss and prepare, but in the end no concerts. Jubilarians, Jan van Lieshout (70), Jan de Dooij (60), Jacqueline Mathijssen (40), Bart Tonneijk (40), Birgit and Rob van Oene (25+) but no celebration. Summer vacation but rehearsing anyway. Protocols and later mouth caps. The feeling with respect to the rational. A year in which what is allowed, isn’t always necessary. #SAMEN got a double meaning!

2020 was also a year in which we found a good rehearsal space. I am proud of our association and thank all the members who have dedicated themselves in any way in the past year. Our association is resilient. We help each other and respect everyone’s decision. During the #1/2SAMEN period every musician is a bit more dependent on himself and cannot hide behind his neighbor. That too is challenging! Let’s keep on studying to new music. Concerts continue to be planned and next year we’ll be celebrating the jubilees including Marjolein Dortmans (25) and myself (25). Let’s keep our distance as long its needed but musically stay close together. I remain positive and hope for a better future in 2021. Hang in there and stay with us. #SAMEN2021.

I wish everyone a happy New Year and a healthy 2021.

Clemens Mathijssen Chairman.

Plaats een reactie

Klik hier om naar de Sponsorkliks te gaan voor een bestelling

Daalakkersweg 10-08, Eindhoven (repetities)
Schubertlaan 3, Waalre (correspondentie)