#SAMEN Volhouden

We moeten nog langer wachten totdat we weer samen mogen repeteren. De huidige maatregelen duren minstens tot 9 februari. Dat betekent dat we na 2 februari opnieuw een update verwachten te kunnen geven. Dus onze boodschap is: HOUD VOL EN BLIJF GEZOND. Het is lastig om te blijven spelen als er niets gepland staat maar laten we toch proberen om ook muzikaal fit te blijven. Een goede ontspanning naast thuiswerken is bewegen maar bijvoorbeeld ook musiceren. We zullen binnenkort wat nieuwe muziek uitdelen die we kunnen instuderen. We willen in maart / april een streaming video concert organiseren ervan uitgaande dat we tijdig weer mogen repeteren.

We proberen de komende weken nog een PubQwiz of online samenkomst te organiseren waar we elkaar kunnen zien. Heb je ideeën laat het ons weten.

Onze oude aanhanger wordt niet meer gebruikt en mag verkocht worden. We hebben geen plaats voor stalling. Als er iemand interesse heeft moet je dat voor 21 januari 2021 laten weten. Bel even met 0614218334.

Onze repetitie locatie wordt de komende week voorzien van een ventilatie systeem en er wordt gekeken of we de verwarming geluidloos kunnen krijgen.

Met vriendelijke groet, Het bestuur.

We have to wait even longer until we can rehearse together again. The current measures will last at least until February 9. That means we expect to be able to give another update after February 2. So our message is: HOLD ON AND STAY HEALTHY. It’s hard to keep playing when nothing is scheduled but let’s try to stay fit musically as well. A good way to relax besides working at home is to exercise but also, for example, make music. We will soon hand out some new music that we can rehearse. We want to organize a streaming video concert in March / April assuming we are allowed to rehearse again in time.

We are still trying to organize a PubQwiz or online get-together in the next few weeks where we can see each other. If you have any ideas please let us know.

Our old trailer is no longer being used and may be sold. We do not have room for storage. If anyone is interested you must let us know by January 21, 2021. Please call 0614218334.

Our rehearsal location will be fitted with a ventilation system in the coming week and we are looking at getting the heating system silent.

Kind regards, The Board.

Plaats een reactie