Harmonieorkest

Robbert Vos


Modern | Vooruitstrevend | Muzikaal | Samen

Niveau: Het harmonieorkest speelt in de eerste divisie van de Brabantse Bond van Muziekgezelschappen onderdeel van het KNMO. Het harmonieorkest bestaat uit ongeveer 65 personen waarbij alle instrumenten zijn vertegenwoordigd.
Leeftijd: De meeste muzikanten zijn zo tussen de 24 en 50 jaar jong. Het orkest staat vanaf 2016 onder leiding van dirigent Robbert Vos.
Doelgroep: Het harmonieorkest verzorgt diverse evenementen waarbij de kwaliteit en muziek voorop staan om een belevenis te bieden aan het publiek.
Repeteren: Het harmonieorkest oefent wekelijks op maandagavond van 20.00u tot 22.30u in Gasterij de Harmonie aan de Hoogstraat Eindhoven. Voor belangrijke optredens worden eventueel extra repetities ingelast waarij de koper- en houtsectie van het orkest gescheiden van elkaar muziekstukken inoefenen.
Orkest commissie: De orkestcommissie, bestaande uit een afspiegeling van diverse instrumentgroepen, programmeert de activiteiten van het orkest en kiest samen met de dirigent de muziek die er gespeeld wordt. Hierbij wordt een gezonde balans gezocht in originele blaasmuziek, klassieke bewerkingen, musical- en populaire muziek. Het doel is om voor zowel muzikant als voor het publiek een leuk en interessant, leerzaam programma te maken dat iedereen hier zijn muzikale uitdaging in kan vinden.
Mee doen?: Interesse in onze mogelijkheden en de muziekopleidingen de wij verzorgen? Klik dan eens hier of kom gerust eens kijken op een van onze oefenavonden. Zoals je leest repeteren alle orkesten in Gasterij de Harmonie op maandagavond. Loop gerust een keer binnen en maak kennis.

Opleidingsorkesten

Marianke Hobé


Instap & Opleidingsorkest

Twee orkesten:Onze vereniging beschikt momenteel over twee opleidingsorkesten. Het opleidingsorkest is speciaal bedoeld voor beginnende muzikanten (jong en oud) die al voldoende vaardig zijn in het bespelen van hun instrument (HaFaBra A/B-niveau of minimaal twee jaar muziekles). Dit orkest geeft ze de kans om onder leiding van een professionele dirigent samen te musiceren en is tevens een voorbereiding op het spelen in het harmonieorkest. Ze bereiden zich dan ook voor om door te stromen naar het harmonieorkest middels een stage traject. Om in het harmonieorkest mee te spelen moet je al op het niveau van diploma C kunnen spelen.
Repetitie tijd:Het opleidingsorkest oefent wekelijks op maandagavond van 18.50u tot 19.45u in Gasterij de Harmonie aan de Hoogstraat in Eindhoven en wordt geleid door Marianke Hobé.
Instaporkest:Zodra je begonnen bent met het leren spelen van een instrument is het goed om samen te spelen. Hiervoor zijn we in 2015 met een instaporkest gestart. Hier speel je eenvoudige meerstemmige partijen zodat je snel leert luisteren naar je collega muzikanten. Het instaporkest oefent wekelijks op maandagavond van 18.00u tot 18.45u in Gasterij de Harmonie aan de Hoogstraat in Eindhoven en wordt ook geleid door Marianke Hobé.

Houtgroep | Slagwerk | Kopergroep | Drumband

Sectie: Binnen het harmonieorkest kennen we drie groepen. De houtgroep, kopergroep en de slagwerkgroep. Elke groep kan bij gelegenheid samen optreden, bijvoorbeeld als klarinetensemble, als koperensemble of als slagwerkgroep. De houtgroep bestaat uit alle houtinstrumenten zoals klarinet, esklarinet, bas-klarinet, dwarsfluit,  picollo, hobo, alt-hobo, alt-saxofoon, tenor-saxofoon, bariton-saxofoon en fagot. De kopergroep bestaat uit bas-tuba, euphonium, trombone, trompet, cornet, bugel en hoorn.
Repeteren: Repeteren zonder muzikale activiteiten is niet leuk. Vanzelfsprekend is het zo dat je moet repeteren om het samenspel te verbeteren met als doel op een concert de muziek zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.  Thuis niet repeteren en weinig op de repetities verschijnen betekent dan ook dat je moet beseffen dat je we samen niet optimaal presteren. Aan het bestuur en dirigent de mooie taak om die balans optimaal te houden waardoor je je optimaal inzet om zo goed mogelijk samen muziek te maken. Wij hebben verspreid over het jaar diverse concerten en activiteiten.
Slagwerkgroep: De slagwerkgroep speelt op gestemd en ongestemd slagwerk zoals o.a. pauken, gr. trom , xylofoon, vibrafoon, klr. trom, klokkenspel, 4 toms en drums en tal van percussie instrumenten en bestaat momenteel uit 5-8 slagwerkers. De slagwerkgroep vormt een belangrijk onderdeel (ruggengraat) van het harmonieorkest. Omdat onze groep slagwerkers groeit willen zij ook als slagwerkgroep samen repeteren en leuke muziekstukken instuderen. Dit onder leiding van een instructeur die de muziekstukken instudeert. Daarnaast spelen de slagwerkers als drumband wanneer de vereniging een rondwandeling of serenade verzorgt. Tijdens zo’n rondwandeling of serenade spelen zij loop- of tambourmarsen op kleine trom, dieptrom, overslag trom en bekkens. Heel leerzaam voor je ritme gevoel en een goede braintrainer omdat je de tambourmarsen allemaal van buiten moet leren. 
Workshop: Bij Phileutonia is daarom het repetitiebezoek goed. Dat willen we zo houden! De muziekkeuze wordt op het optreden en het te verwachten publiek afgestemd zoals hier bij Eindhoven PROMS. Gedurende het jaar organiseren wij voor onze leden dan ook extra muzikale activiteiten in de vorm van groepsrepetities of workshops. Deze workshops worden geleid door een ervaren musicus dat het instrument tot in de puntjes beheerst. Tevens organiseren wij repetitiedagen waarbij de muzikanten in groepen repeteren onder leiding van onze eigen dirigent Robbert Vos of een collega van hem. 

Phileutonia heeft ongeveer 105 leden. Deze leden spelen bijna allemaal actief een instrument. Ook het bestuur bestaat uit muzikanten. Bij Phileutonia vinden we samen musiceren heel belangrijk. Enthousiasme, plezier en vooral ook muzikale kwaliteit zijn aspecten waaraan hard gewerkt wordt tijdens de repetities.

Het bestuur bestaat momenteel uit 7 leden die de coördinatie verzorgen van alle aspecten in en rondom de vereniging.

Clemens Mathijssen (voorzitter), Erwin Brock (vicevoorzitter en penningmeester), Marina Wiskerke (secretaris en materialen), Dominique van Mullem (orkestmanager), Saskia van Gennip (opleidingen), Anneke Filmer (opleidingen) en Annemarie Smits (opleidingen).

COMMISSIES

Onze vereniging is actief en dat zie je terug in de activiteiten en optredens. Natuurlijk heb je dan veel dingen die geregeld moeten worden. Vandaar dat wij blij zijn met betrokkenheid van veel leden. De orkestcommissie plant de activiteiten van het harmonieorkest terwijl de opleidingscommissie de activiteiten van het opleidingsorkest regelt. Hieronder zie je de huidige bezetting van beide commissies.


De orkest commissie plant de activiteiten van het harmonieorkest.
 • Robbert Vos (dirigent)
 • Jolanda van Eijden (klarinet)
 • Jesper Mathijssen (trompet)
 • Inge Westmijse (dwarsfluit)
 • Dominique van Mullem (hoorn+bestuur)
 • Martin Basting (slagwerk)
De opleidingscommissie plant de activiteiten van het opleidingsorkest.
 • Marianke Hobé (dirigent)
 • Letty van Ooijen (hobo)
 • Saskia van Gennip (dwarsfluit + bestuur)
 • Anneke Filmer (klarinet + bestuur)
 • Annemarie Smits (bestuur)
 • Jesper Mathijssen (trompet)
 • Elja Smeets- Schaaf (klarinet)

HISTORIE